Cách copy thiết lập vào nhiều biểu đồ bằng 1 nhấp chuột

Cách copy cài đặt biểu đồ tuỳ chỉnh vào các biểu đồ khác bằng MT4

Trường hợp muốn tuỳ chọn biểu đồ giống nhau cho nhiều biểu đồ khác thì không cần phải cài đặt từng cái từng cái một mà đơn giản có thể phản ánh cài đặt lên các biểu đồ khác.

Nhấp chuột phải lên biểu đồ đã cài đặt tuỳ chọn xong, nhấp chọn “mãu có sẵn" → “lưu mẫu".


sao chép cài đặt

Đổi tên dễ hiểu rồi lưu lại.

sao chép cài đặt

*Không thay đổi thư mục lưu.

Nhấp chuột phải trên biểu đồ muốn copy cài đặt.

Nhấp chọn “mẫu có sẵn" → “Tên file đã lưu trước đây".

sao chép cài đặt

Đến đây bạn đã có thể phản ánh cài đặt lên các biểu đồ.

sao chép cài đặt