Cách copy cài đặt biểu đồ tuỳ chỉnh vào các biểu đồ khác bằng MT4

Trường hợp muốn tuỳ chọn biểu đồ giống nhau cho nhiều biểu đồ khác thì không cần phải cài đặt từng cái từng cái một mà đơn giản có thể phản ánh cài đặt lên các biểu đồ khác.

Nhấp chuột phải lên biểu đồ đã cài đặt tuỳ chọn xong, nhấp chọn “Biểu đồ cố định” “lưu như biểu đồ cố định”


sao chép cài đặt

mũi tên

Đổi tên dễ hiểu rồi lưu lại.

sao chép cài đặt

*Không thay đổi thư mục lưu.

mũi tên

Nhấp chuột phải trên biểu đồ muốn copy cài đặt.

Nhấp chọn “Biểu đồ cố định” → “Tên file đã lưu trước đây”.

sao chép cài đặt

mũi tên

Đến đây đã có thể phản ánh cài đặt lên các biểu đồ rồi.

sao chép cài đặt