Thông báo giờ giao dịch cuối năm 2018 và đầu năm 2019 của XM

XM

Giời giao dịch cuối năm 2018 và đầu năm 2019

Giờ giao dịch và giờ hỗ trợ khác hàng tiếng Việt cuối năm 2018 và đầu năm 2019 của XM công ty Forex nước ngoài được thể hiện ở dưới đây.

Nội dung cụ thể: Trang web chính thức XM

 Giờ hỗ trợ khách hàngGiờ giao dịch
24/12/2018 (thứ 2)00:00 – 20:00Nghỉ sớm 19:00
(Giờ Việt Nam: 11:50)
25/12/2018 (thứ 3)NghỉNghỉ
26/12/2018 (thứ 4)Bình thườngMở muộn 09:00
(Giờ Việt Nam: 14:05)
27/12/2018 (thứ 5)
~
28/12/2018 (thứ 6)
Bình thườngBình thường
29/12/2018 (thứ 7)
~
30/12/2018 (chủ nhật)
Nghỉ
(Vì thứ 7, chủ nhật)
Nghỉ
(Vì thứ 7, chủ nhật)
31/12/2018 (thứ 2)00:00 – 20:00
(Giờ Việt Nam: 13:00 – 1:00)
Nghỉ sớm 19:00
(Giờ Việt Nam: 23:50)
01/01/2019 (thứ 3)NghỉNghỉ
02/01/2019 (thứ 4)Bình thườngMở muộn 09:00
(Giờ Việt Nam: 14:05)

Để xem lịch chi tiết của các sản phẩm tài chính ngoài Forex, bạn có thể tham khảo từ tin tức của trang web chính thức XM.

Nội dung cụ thể: Trang web chính thức XM

※Không thể sử dụng MT4/MT5 trong lúc thị trường đóng cửa. (Không thể đăng nhập, kết nối và giao dịch)

Nội dung này, sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký khi mở tài khoản XM. Nếu không nhận được mail, bạn hãy tham khảo trang dưới đây.

Nếu thư thông báo từ XM không đến thì bạn hãy suy nghĩ đến 4 nguyên nhân chính.Thư từ XM, sẽ đến ngoài những thư về thông tin khuyến mãi có lời còn có những thư rất quan trọng liên quan đến giao dịch vì thế bạn chắc chắn phải luôn trong tình trạng...

Chú ý độ mở rộng Spread

Trong kỳ nghỉ cuối năm và năm mới, số lượng người tham gia thị trường giảm và khối lượng giao dịch của toàn thị trường nói chung giảm mạnh.

Khi toàn bộ khối lượng giao dịch của thị trường giảm, hãy lưu ý rằng tỷ giá hối đoái không biến động lớn (hoặc nó đột ngột biến động do tình hình kinh tế đột ngột) và có xu hướng mở rộng spread.