Giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính bị ảnh hưởng theo các ngày Lễ Thăng thiên, kỳ nghỉ hợp pháp vào mùa Xuân và Lễ hội Thuyền Rồng

Vào các ngày Lễ Thăng thiên, kỳ nghỉ hợp pháp vào mùa Xuân và Lễ hội Thuyền Rồng, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ 25/05 đến 31/05/2017.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

giờ giao dịch

Thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3. Chênh lệch giờ so với giờ Việt Nam là 8 giờ.

Ngoài ra, nội dung lần này cũng được gửi đến mail của khách hàng đã mở tài khoản thực XM.

Trường hợp không nhận được mail, bạn có thể kiểm tra 1 lần nữa địa chỉ mail đã đăng ký tại trang của tôi có chính xác hay không

Nếu thư thông báo từ XM không đến thì bạn hãy suy nghĩ đến 4 nguyên nhân chính.Thư từ XM, sẽ đến ngoài những thư về thông tin khuyến mãi có lời còn có những thư rất quan trọng liên quan đến giao dịch vì thế bạn chắc chắn phải luôn trong tình trạng có thể nhận được thư từ XM.Nguyên nhân và cách giải quyết khi thư không đến như sau.Giao dịch ngay bây giờNguyên nhân 1: Lỡ bị chuyển đến thư mục thư rác (Junk E-mail)Tùy theo dịch vụ mail mà nó có thể tự động bị chuyển đến thư mục thư rác.Trường hợ...