Cách đăng nhập XM MT4

Khởi động MT4 bằng cách nhắp chuột vào biểu tượng XM MT4 trên màn hình desktop.

Trường hợp không có biểu tượng tắt trên màn hình desktop, bạn có thể khởi động MT4 từ “Start menu” → “All program” → “XM MT4 (Danh mục)” → “XM MT4”. (Đối với Window)

XM MT4

Sau khi khởi động MT4, nhấp chuột theo thứ tự “Tập tin” góc trên bên trái màn hình → “Đăng nhập vào tài khoản giao dịch”.

dang nap vao tai khoan giao dich

Bạn hãy điền vào màn hình đăng nhập thông tin “Tài khoản” và “Mật khẩu” đã nhận khi mở tài khoản.

thong tin dang nhap

Có thể xác nhận thông tin đăng nhập ở đâu?

Số máy chủ và tài khoản đã được ghi chép vào thông tin đăng nhập được nhận từ địa chỉ thư điện tử đã đăng ký khi mở tài khoản.

Ở ô mật khẩu, nhập mật khẩu mà bạn đã thiết lập.

Như vậy, quá trình khởi động MT4 đã hoàn thành thuận lợi.

Về cách sử dụng cơ bản MT4, hãy tham khảo cách sử dụng cơ bản của MT4 ở trang web này.

Bài viết tham khảo:Trường hợp không có danh sách máy chủ ở MT4

Bước tiếp theo sau khi đăng nhập MT4?

Nếu có thể thực hiện đến bước này thì phần còn lại chỉ là giao dịch.

Sau khi chọn “cặp tiền tệ tùy thích", nhập “số lô" xong bạn có thể giao dịch đơn giản bằng cách chọn “bán" hoặc “mua".

Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nêu không biết thời điểm giao dịch.

Bài viết tham khảo: Thời điểm mua và bán trong giao dịch Forex