Cách kiếm tiền bằng Forex sử dụng chính sách lãi suất

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách phân tích “Bộ phận cơ bản của nền kinh tế” như chính sách lãi suất hay công bố thống kế tuyển dụng người lao động,…

Giá trị dự đoán của chỉ số kinh tế được tạo ra như sau, trước tiên các nhà chuyên môn như cơ quan tài chính hay các nhóm chuyên gia cố vấn sẽ đưa ra dự đoán, tiếp theo nhà cung cấp thông tin như Reuters sẽ thu thập và tóm tắt, sau đó thống nhất như một dự đoán thị trường (thống nhất thị trường).

Hơn nữa, đối với ý kiến dự đoán này, giá trị được công bố thực tế (biến động ngoại hối sẽ đi theo dự đoán hay sẽ có khoảng cách khác với dự đoán) quan trọng như thế nào, và nó sẽ trở thành nguyên nhân gây biến động lớn cho thị trường sau khi công bố giá trị dự đoán.

Ngoại hối ngay sau khi công bố chỉ số kinh tế sẽ có xác suất biến động một chiều trong khoảng vài phút rất cao, vì thế lợi dụng biến động này có thể kiếm tiền từ giao dịch Forex.

Cách giao dịch sử dụng chính sách lãi suất

Lãi suất chính sách là lãi suất khi ngân hàng trung ương cấp vốn cho ngân hàng thông thường (ngân hàng trong nước).

Lãi suất này được quy định bởi chính sách tài chính của ngân hàng trung ương, trường hợp kinh tế phát triển thuận lợi thì định mức lãi suất cao, kinh tế khó khăn sẽ định mức lãi suất thấp.

Tùy theo tình hình của lãi suất, nếu kinh tế phát triển thuận lợi thì lãi gửi tiết kiệm hoặc vay nợ sẽ tăng, lưu thông tiền tệ sẽ bị hạn chế, nếu kinh tế khó khăn, khủng hoảng thì lãi suất sẽ thấp, mang đến ý nghĩa cho việc thúc đẩy lưu thông tiền tệ.

giao dịch sử dụng chính sách lãi suất

Nguồn: www.forbes.com

Thông thường, trường hợp lãi suất tăng sẽ trở thành nguyên nhân chính làm tăng giá tiền tệ vì mở rộng độ chênh lệch lãi suất trong ngoài, ngược lại nếu lãi suất giảm sẽ trở thành nguyên nhân làm giảm giá tiền tệ do sự thu hẹp chênh lệch lãi suất.

Ngoài ra, ngay cả khi mức tiêu chuẩn lãi suất chính sách vẫn giữ nguyên sẽ xảy ra có các trường hợp là nếu nó được nhìn nhận có vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển thì giá thị trường ngoại hối sẽ tăng nhưng nếu những người liên quan thị trường phán đoán rằng quyết định giữ nguyên mức lãi suất là không thích hợp thì thị trường ngoại hối sẽ giảm xuống.

Tập hợp các điểm để giao dịch bằng chính sách lãi suất

Khi kinh tế phát triển thuận lợi thì lãi suất được định mức cao, khi kinh tế khó khăn lãi suất được định mức thấp.

Khi lãi suất tăng sẽ có khung hướng trở thành nguyên nhân chính làm tăng giá tiền tệ.

Nếu lãi suất giảm sẽ trở thành nguyên nhân làm giảm giá tiền tệ.