Biện pháp giải quyết nguyên nhân khi màn hình giao dịch XM MT4 trở thành màu xám và không thể đặt lệnh

Trường hợp màn hình giao dịch MT4 trở thành màu xám và không thể đặt lệnh mua bán như hình ảnh dưới đây.

màn hình giao dịch XM MT4 màu xám

Ứng phó với nguyên nhân không thể đặt lệnh

Nhầm số lô

Trường hợp này, bạn hãy thử kiểm tra lại tên hàng hóa và số lô.

Số lô thấp nhất có khả năng đặt lệnh sẽ khác nhau tùy vào hàng hóa. Ví dụ, giao dịch CFD OIL sẽ giao dịch từ 1 lô ~ mà không thể đặt lệnh 0.01 lô.

Ở màn hình đặt lệnh MT4 bạn sẽ thay đổi số lô thành 1 lô.

màn hình giao dịch XM MT4 màu xám

Vị trí màu xám sẽ có màu trở lại và bạn đã có thể đặt lệnh.

màn hình giao dịch XM MT4 màu xám

Ngoài ra, bạn có thể xác nhận mỗi số lô thấp nhất của CFD ở trang hàng hóa – Spread/Điều kiện của trang web chính thức XM.

Không đủ tiền đặt cọc

Đối với số lô bạn muốn đặt, khi tiền vốn (tiền đặt cọc) của tài khoản không đủ, đương nhiên là bạn không thể đặt lệnh.

Sau khi xác nhận tiền đặt cọc cần thiết, bạn có thể đặt lệnh bằng cách nhập số lô thích hợp.