Cách xóa mũi tên lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

xóa mũi tên của lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

Khi giao dịch ở MT5 của XM, mũi tên sẽ được hiển thị tự động trên biểu đồ tại các điểm bạn đã giao dịch.

Mũi tên được hiển thị tại điểm giao dịch này thuận tiện vì bạn có thể kiểm tra sự khác biệt giữa các lệnh đặt mới và các lệnh đã đóng, nhưng cũng có nhược điểm là biểu đồ sẽ khó nhìn hơn nếu bạn hiển thị chỉ số.

Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách đơn giản để xóa các mũi tên để biểu đồ dễ đọc hơn.

Các bước xóa mũi tên ở MT5

Nhấp chuột phải lên biểu đồ mà bạn muốn xóa mũi tên trong lịch sử giao dịch → nhấp vào “danh sách đối tượng".

xóa mũi tên của lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

Mặc dù màn hình đối tượng không hiển thị bất cứ gì, tuy nhiên hãy nhấp chuột vào “tất cả".

xóa mũi tên của lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

Chọn mục “autotrade …" được hiển thị trong mục “tên" của đối tượng và nhấp vào nút “xóa" từng cái một để xóa nó.

xóa mũi tên của lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

Làm như trên, bạn đã có thể xóa mũi tên hiển thị được hiển thị tại điểm lịch sử đã giao dịch.

xóa mũi tên của lịch sử đã giao dịch trên XM MT5

Cũng có thể thay đổi hiển thị theo giá trị mũi tên, tên, khung thời gian

Thay đổi tên và kiểu hiển thị

Từ màn hình đối tượng, nhấp vào “đặc tính" → từ tab “phổ biến", bạn có thể thay đổi tên và mô tả hoặc thay đổi kiểu hiển thị.

Bạn có thể thử thay đổi màu hoặc kiểu màn hình để nó không ảnh hưởng đến màu của chỉ số.

Thay đổi tên và kiểu hiển thị

Thay đổi giá trị mũi tên và kiểu mũi tên

Từ tab “Thông số", bạn có thể thay đổi giá trị của mũi tên và kiểu mũi tên.

Nếu bạn không thể mũi tên ở chế độ kiểu mũi tên tiêu chuẩn, bạn có thể thử thay đổi nó.

Thay đổi giá trị mũi tên và kiểu mũi tên

Chọn hiển thị/ẩn hiển thị khung thời gian

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn hiển thị từng khung thời gian từ tab “Hiển thị"

Ở chế độ mặc định, tất cả khung thời gian được hiển thị nhưng bạn có thể hiển thị mũi tên chỉ cho khung thời gian 15 phút.

Thay đổi tên và kiểu hiển thị

Cách khôi phục mũi tên đã xóa

Bạn có thể hiển thị lại mũi tên đã xóa lên biểu đồ.

Mở bằng cách nhấp chuột chọn “lịch sử" của “hộp công cụ" nằm dưới MT5.

Cách khôi phục mũi tên đã xóa

Bạn có thể hiển thị lịch sử giao dịch lên biểu đồ bằng cách nhấp chuột phải chọn mục muốn hiển thị mũi tên (lịch sử giao dịch) lên biểu đồ → “hiện trên đồ thị" → “thêm tất cả giao dịch" (Hoặc, Thêm OOO giao dịch).

Cách khôi phục mũi tên đã xóa

Ngoài ra, khi nhấp chuột nhầm vào “xóa tất cả tài khoản giao dịch", bạn có thể xóa tất cả giao dịch (mũi tên) cùng 1 lúc từ tất cả biểu đồ không liên quan đến cặp tiền tệ.

Mũi tên như trên, bạn có thể xóa hoặc thay đổi kiểu hiển thị mũi tên.

Hãy thay đổi hiển thị hoặc ẩn hiển thị mũi tên để phù hợp với kiểu giao dịch.