Để đặt lênh mới trên ứng dụng MT5 (MetaTrader5), bạn có thể thực hiện từ màn hình đặt lệnh bằng cách chạm vào cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch, → chạm vào “giao dịch”.

Cách giao dịch cơ bản tương tự ứng dụng MT4, bài viết lần này sẽ giới thiệu cách giao dịch kết hợp với màn hình ứng dụng MT5.

1. Hiển thị màn hình đặt lệnh

Để đặt lệnh mới trên ứng dụng MT5, đầu tiên hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách sau.

 • Chạm vào cặp tiền tệ muốn giao dịch từ báo giá → chạm vào “giao dịch”

 • giao dịch MT5

  Ngoài ra, bạn có thể hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách chạm lên biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch → chạm vào “giao dịch”.

  mũi tên

  2. Đặt lệnh mới trên màn hình giao dịch

  Khi chạm vào “Giao dịch”, màn hình đặt lệnh sẽ được hiển thị.

  Bạn có thể đặt lệnh với 3 bước dưới đây.

  1. Chọn cách đặt lệnh (mặc định là “vào lệnh ngay lập tức”)

  2. Nhập khối lượng giao dịch

  3. Chạm vào nút “sell” hoặc “buy”

  Giao dịch MT5

  (1) Chọn loại lệnh

  Về loại lệnh có tất cả 7 loại lệnh dưới đây. Khi muốn thực thi lệnh nhanh với giá thị trường, bạn chọn “vào lệnh ngay lập tức”.

  Khi muốn đặt lệnh bằng cách chỉ định giá, chọn loại lệnh khác.

  Giao dịch MT5

  Ý nghĩa của từng loại lệnh được giải thích dưới đây.

  Vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường)

  Trường hợp muốn đặt lệnh ngay với giá đang hiển thị

  Buy Limit (Mua giới hạn)

  Trường hợp mua khi giá đã giảm

  Sell Limit (Bán giới hạn)

  Trường hợp bán khi giá đã giảm

  Buy Stop(逆指値買い)

  Trường hợp mua khi giá đã tăng

  Sell Stop(逆指値売り)

  Trường hợp bán khi giá đã giảm

  Buy Stop Limit

  Trường hợp mua tại mức giá stop limit sau khi giá tăng và đạt đến mức giá đã chỉ định

  Sell Stop Limit

  Trường hợp bán tại mức giá stop limit sau khi giá giảm và đạt đến mức giá đã chỉ định

  Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời ngay cả khi bạn chưa nhập giá trị đó.

  Khi nút “Đặt” chuyển sang màu xám và không thể đặt hàng được, do giá trị giá không chính xác theo loại đặt lệnh.

  Ví dụ, nếu chỉ định Buy Limit (trường hợp mua khi giá giảm), bạn không thể đặt lệnh trong trường hợp nhập giá cao hơn giá hiện tại.

  mũi tên

  (2) Nhập khối lượng giao dịch

  Giao dịch MT5

  Chọn khối lượng giao dịch (lô) vào tại vị trí số đang xếp thành dãy số “-0.1 -0.01 ・・・”. Có thể thay đổi số lượng bằng cách chạm vào 0.1, 0.01, nhưng bạn cũng có thể nhập trực tiếp để thay đổi số lượng.

  • Tài khoản XM Micro: 1 lô = 1,000 tiền tệ

  • Tài khoản XM Standard: 1 lô =100,000 tiền tệ

  • Tài khoản XM Zero: 1 lô = 100,000 tiền tệ

  mũi tên

  (3) Chạm vào nút “Sell” hoặc “Buy”

  Giao dịch MT5

  • Sell by Market: Bán (tức thì ở mức giá thị trường)
  • Buy by Market: Mua (tức thì ở mức giá thị trường)

  Trường hợp “vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường), nút bán và mua sẽ được hiển thị.

  Trường hợp đặt lệnh chờ, nút “Đặt” được hiển thị.

  Bàng cách chạm vào từng nút, lệnh sẽ được thực thi.

  3. Đóng lệnh đang giao dịch

  Để đóng lệnh đang giao dịch, bạn sẽ thực hiện từ màn hình tab “Giao dịch” của MT5.

  1. Chạm vào lệnh bạn muốn đóng

  2. Chạm vào đóng trạng thái

  3. Chạm vào đóng…

  Bạn có thể đóng lệnh với 3 bước trên

  Giao dịch MT5

  mũi tên

  Khi chạm vào nút “Đóng” nút màu cam, lệnh đóng sẽ được thực hiện.

  Giao dịch MT5

  Hãy lưu ý khi lỡ chạm vào “Sell”, “Buy” trên màn hình đóng lệnh thì lệnh thị trường mới sẽ được thực hiện.

  Hơn nữa, bạn cũng có thể đóng lệnh phân cách, tuy nhiên chỉ có thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh thực thi theo thị trường, không thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh chờ.

  Trường hợp muốn thay đổi lệnh

  Khi muốn thay đổi nội dung lệnh, chạm vào lệnh mà bạn muốn thay đổi, chạm vào nút “sửa trạng thái” và thay đổi

  Giao dịch MT5

  Thay đổi lệnh đang giao dịch, chỉ có thể thay đổi cho lệnh đóng.

  Bạn có thể thay đổi bằng cách nhập cắt lỗ hoặc chốt lời hoặc nhập cả 2, sau đó chạm nút sửa trạng thái.

  Về lệnh chờ chưa giao dịch, bạn có thể xóa đặt lệnh hoặc thay đổi giá chỉ định.

  Không thể thay đổi loại lệnh, trường hợp bạn muốn thay đổi loại lệnh, bạn cần xóa và đặt lại 1 lần.

  Như trên là trình tự 1 giao dịch từ “đặt lênh mới ~ đóng lệnh” được hoàn thành trên ứng dụng MT5 smartphone.

  So với ứng dung MT4 trên smartphone, MT5 dễ sử dụng hơn. Bạn nên sử dụng sau khi luyện tập bằng tài khoản demo, để tránh trường hợp “đặt và đóng nhầm lệnh!”