Cách đặt và đóng lệnh mới trên MT5 smartphone

Để đặt lênh mới trên ứng dụng MT5 (MetaTrader5), bạn có thể thực hiện từ màn hình đặt lệnh bằng cách chạm vào cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch, → chạm vào “giao dịch".

Cách giao dịch về cơ bản, tương tự ứng dụng MT4, bài viết lần này sẽ giới thiệu cách giao dịch kết hợp với màn hình ứng dụng MT5.

1. Hiển thị màn hình đặt lệnh

Để đặt lệnh mới trên ứng dụng MT5, đầu tiên hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách sau.

 • Chạm vào cặp tiền tệ muốn giao dịch từ báo giá → chạm vào “giao dịch"

giao dịch MT5

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách chạm lên biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch → chạm vào “giao dịch".

2. Đặt lệnh mới trên màn hình giao dịch

Khi chạm vào “Giao dịch", màn hình đặt lệnh sẽ được hiển thị.

Bạn có thể đặt lệnh với 3 bước dưới đây.

 1. Chọn cách đặt lệnh (ở chế độ mặc định, màn hình hiển thị “vào lệnh ngay lập tức")

 2. Nhập khối lượng giao dịch

 3. Chạm vào nút “sell" hoặc “buy"

Giao dịch MT5

(1) Chọn loại lệnh

Về loại lệnh có tất cả 7 loại lệnh dưới đây. Khi muốn thực thi lệnh nhanh với giá thị trường, bạn chọn “vào lệnh ngay lập tức".

Khi muốn đặt lệnh bằng cách chỉ định giá, chọn loại lệnh khác.

Giao dịch MT5

Ý nghĩa của từng loại lệnh được giải thích dưới đây.

Vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường)

Trường hợp muốn đặt lệnh ngay với giá đang hiển thị

Buy Limit (Mua giới hạn)

Trường hợp mua khi giá đã giảm

Sell Limit (Bán giới hạn)

Trường hợp bán khi giá đã giảm

Buy Stop

Trường hợp mua khi giá đã tăng

Sell Stop

Trường hợp bán khi giá đã giảm

Buy Stop Limit

Trường hợp mua tại mức giá stop limit sau khi giá tăng và đạt đến mức giá đã chỉ định

Sell Stop Limit

Trường hợp bán tại mức giá stop limit sau khi giá giảm và đạt đến mức giá đã chỉ định

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời ngay cả khi bạn chưa nhập giá trị đó.

Khi nút “Đặt" chuyển sang màu xám và không thể đặt hàng được, nguyên nhân là do giá trị giá không chính xác theo loại đặt lệnh.

Ví dụ, nếu chỉ định Buy Limit (trường hợp mua khi giá giảm), bạn không thể đặt lệnh trong trường hợp nhập giá cao hơn giá hiện tại.

(2) Nhập khối lượng giao dịch

Giao dịch MT5

Chọn khối lượng giao dịch (lô) tại vị trí dãy số “-0.1 -0.01 ・・・". Có thể thay đổi số lượng bằng cách chạm vào 0.1, 0.01, ngoài ra, bạn cũng có thể nhập trực tiếp để thay đổi số lượng.

Hãy lưu ý nếu trường hợp là XM vì giá trị của mỗi tiền tệ tương ứng với loại tài khoản sẽ khác nhau tùy vào loại tài khoản.

 • Tài khoản XM Micro: 1 lô = 1,000 tiền tệ

 • Tài khoản XM Standard: 1 lô =100,000 tiền tệ

 • Tài khoản XM Zero: 1 lô = 100,000 tiền tệ

(3) Chạm vào nút “Sell" hoặc “Buy"

Giao dịch MT5

 • Sell by Market: Bán (tức thì ở mức giá thị trường)
 • Buy by Market: Mua (tức thì ở mức giá thị trường)

Trường hợp “vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường)", nút bán và mua sẽ được hiển thị.

Trường hợp đặt lệnh chờ, nút “Đặt" được hiển thị.

Bằng cách chạm vào từng nút, lệnh sẽ được thực thi.

3. Đóng lệnh đang giao dịch

Để đóng lệnh đang giao dịch, bạn sẽ thực hiện từ màn hình tab “Giao dịch" của MT5.

 1. Chạm vào lệnh bạn muốn đóng

 2. Chạm vào đóng trạng thái

 3. Chạm vào đóng…

Bạn có thể đóng lệnh với 3 bước trên

Giao dịch MT5

Khi chạm vào nút “Đóng" (nút màu cam), lệnh đóng sẽ được thực hiện.

Giao dịch MT5

Hãy lưu ý khi lỡ chạm vào “Sell" hoặc “Buy" trên màn hình đóng lệnh thì lệnh thị trường mới sẽ được thực hiện.

Hơn nữa, bạn cũng có thể đóng lệnh phân cách, tuy nhiên chỉ có thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh thực thi theo thị trường, không thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh chờ.

Trường hợp muốn thay đổi lệnh

Khi muốn thay đổi nội dung lệnh, chạm vào lệnh mà bạn muốn thay đổi, chạm vào nút “sửa trạng thái" và thay đổi

Giao dịch MT5

Thay đổi lệnh đang giao dịch, chỉ có thể thay đổi cho lệnh đóng.

Bạn có thể thay đổi bằng cách nhập cắt lỗ hoặc chốt lời hoặc nhập cả 2, sau đó chạm nút sửa trạng thái.

Về lệnh chờ chưa giao dịch, bạn có thể xóa đặt lệnh hoặc thay đổi giá chỉ định.

Không thể thay đổi loại lệnh, trường hợp bạn muốn thay đổi loại lệnh, bạn cần xóa và đặt lại 1 lần.

Như trên là trình tự 1 giao dịch từ “đặt lênh mới ~ đóng lệnh" được hoàn thành trên ứng dụng MT5 smartphone.

So với ứng dung MT4 trên smartphone, MT5 dễ sử dụng hơn. Bạn nên sử dụng sau khi đã luyện tập kỹ với tài khoản demo, để tránh trường hợp “đặt và đóng nhầm lệnh!"