Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 089

Cách tuỳ chọn hiển thị biểu đồ trên MT4

Nếu để nguyên trạng thái mặc định (default) sẽ khó thấy, nên hãy chỉnh tuỳ chọ ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 116

Cách copy cài đặt biểu đồ tuỳ chỉnh vào các biểu đồ khác bằng MT4

Trường hợp muốn tuỳ chọn biểu đồ giống nhau cho nhiề ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 161

Fibonacci là gì?

Là số nguyên được đặt theo tên nhà toán học người Italia Leonardo Fibonacci.

Một điều thật kỳ l ...