Cách kiếm tiền bằng chỉ số kinh tế là gì?

Là phương pháp phân tích dự đoán biến động của ngoại hối trong tương lai bằng cách phân tích phần cốt lõi của kinh tế ví dụ như lãi suất chính sách hoặc công bố thống kê tuyển dụng.

Giá trị số dự đoán của chỉ tiêu kinh tế được tạo ra từ dự đoán của các chuyên gia trong cơ quan tài chính hoặc các cơ quan đầu não, hoặc thu thập thông tin các đại lý và sớm đưa ra một ý kiến thống nhất về dự đoán thị trường.

Thêm vào đó, đối với giá trị dự đoán, giá trị thực tế được công bố như thế nào cũng đóng vai trò quan trọng (có đúng như dự đoán không hay có sự chênh lệch so với dự đoán), và cũng là nguyên nhân gây nên sự biến động lớn cho thị trường sau khi công bố giá trị dự đoán đó.
Ngoại hối có xác suất biến động một chiều rất cao giữa các giá trị ngay sau khi công bố chỉ số kinh tế, lợi dụng biến động này có thể kiếm tiền từ cá cược chứng khoán (Binary option) hoặc giao dịch ngoại hối.


Kiếm tiền bằng việc tận dụng công bố FOMC của Mỹ

FOMC Mỹ là ủy ban quyết định chính sách tài chính của Mỹ (Ủy ban thị trường mở liên bang) như Ủy Ban quyết định chính sách tài chính ngân hàng Nhật Bản tại Nhật hoặc là Ủy Ban chính sách ECB tại các nước EU.

FOMC họp 1 năm 8 lần (Cơ bản là 6 tuần một lần vào ngày thứ ba). Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh vấn đề chính thảo luận về báo cáo tình hình tài chính liên ngân hàng các bang tại Mỹ, điều chỉnh nguồn cung cấp tiền, hoặc quyết định phương châm về lãi suất, tỉ giá ngoại hối.

Nội dung của bản tuyên bố được phát biểu sau đó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả kết quả. Dựa theo bản tuyên bố chung sẽ có thể phán đoán được thị trường tiếp theo sẽ được tăng mức lãi suất hay không.

FOMC là ủy ban thị trường mở liên bang.
1 năm họp 8 lần (cơ bản là cách sáu tuần vào ngày thứ ba)
Nội dung bản tuyên bố được chú ý hơn cả kết quả của FOMC!
Phán đoán thị trường tiếp theo có được tăng mức lãi suất hay không nhờ vào nội dung bản tuyên bố.